>Neste år?!

>Dersom du ein gong skulle kjeda deg så mykje at du ikkje aner kva du skal finna på, så veit eg nøyaktig kva du kan finna på. Du kan vitja desse folkehøgskulevevstadene! Og fortelja meg kva inntrykk du får. Dei som (eventuelt) faktisk gidd å gjera det, får ein premie. Ingen veit kva premien er. Om du berre skriv bittelitt om nokre få av skulane, så får du likevel premie. På førehand takk og eg diggar dykk.

P.S. Dersom du les dette og faktisk har gått på folkehøgskule sjølv (same kva for ein, det treng ikkje vera ein på lista), så kvifor ikkje fortelja meg litt om det? Både positivt og negativt. Eg veit det var gøy. Men eg veit òg at det ikkje var perfekt. Fortel! (Og for all del ikkje gløym å seia kva for ein skule det var.) På førehand osb.

P.P.S. Den aktuelle linja står i parantes.

P.P.P.S. Innlegget er redigert 10. januar 2009.

Follo (dans)
Fosen (økopilot)
Fredtun (søm)
Hardanger (design)
Manger (folkedans)
Nordhordland (Pilates og dans)
Olavskulen (kreativ gjenbruk)
Sagavoll (dans)
Seljord (tekstil)
Skiringssal (design)
Skogn (søm og design)
Sunnhordland (dans)
Trondarnes (mote og design)

>Sjå! Sjå!

>

På eitt eller anna tidspunkt må eg ha hatt litt for mykje fritid.

(EDIT: Eg veit de ikkje kan sjå kva det er eg jublar over. Klikk på biletet.)

>Statslaus

>For ei veke sidan fann eg ut noko dumt, eg veit ikkje kvifor eg ikkje har skrive om det før. Her kjem det iallfall.

Eg finst ikkje.

Greitt, det er kanskje å overdriva litt. Men det kunne like gjerne ha vore sant. Veit du kvifor? Eg har ingen reell nasjonalitet. Eg har eit opphaldsløyve, og eg har eit statsborgarskap. Desse to høyrer naturlegvis ikkje til same land. Så har BÅE desse to landa avgjort at eg ikkje får røysterett. Ikkje her, fordi eg er framandlending. Og ikkje der, fordi alle reglar har unnatak. Regelen er: statsborgarar fødde i utlandet kan røysta, så lenge delstaten som foreldra deira sist budde i har ei ordning for det. «Well, guess what.»

KVEN ER EG EIGENTLEG?!

Oooh, I’m an alien, I’m a legal alien…..